vineri, 20 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5910 ha
Intravilan: 165 ha
Extravilan: 5745 ha
Populatie: 3295
Gospodarii: 1252
Nr. locuinte: 1440
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 5


Numele localitatilor aflate in administratie:
Albeşti, Corni - Albeşti, Crasna, Gura Albeşti
Asezarea geografica:
Localitatea se află situată la 25 km faţă de reşedinţa de judeţ Vaslui
Comuna Albeşti din punct de vedere geografic este situată în zona centrală a judeţului Vaslui şi se învecinează :
La Nord cu comuna Olteneşti
La Est cu comunele Hoceni şi Vutcani
La Sud cu comuna Rosiesti
La Vest cu comuna Costestila Nord - Vest cu comunele Munteni de Jos şi Deleni
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Prelucrare florea soarelui
Morărit
Legumicultura se practică în cea mai mare parte în gospodăriile populaţiei. Se cultivă în special roşii, ardei, castraveţi, vinete varză.
ZOOTEHNI - Creşterea animalelor se practică în cea mai mare parte la nivelul gospodăriilor individuale. Sunt posibilităţi de păşunat pe păşune şi în păduri iar terenul este propice pentru cultura plantelor furajere.
Viticultură este reprezentată pe o suprafaţă de 78 ha, principalele soiuri cultivate, soiul hibrid.
SILVICULTURĂ - Suprafaţa cu pădure şi alte terenuri cu vegetaţie forestiera a comunei Albeşti este de 200 ha reprezentând 3% din suprafaţa totala a comunei. Zonele de pădure asigură producţia de plante medicinale şi fructe de pădure.
Activitati economice principale:
O pondere importantă a economiei o reprezintă agricultura, o mare parte a forţei de muncă fiind angrenaţa în acest domeniu. Ca şi culturi pe lângă cele cerialiere, fiind o zonă de deal este propice cultura pomilor fructiferi şi a viţei de vie. Creşterea animalelor ocupa un loc important in domeniul agriculturii, prioritate fiind creşterea ovinelor, caprinelor si porcinelor.
Se cultiva în special grâu, porumb, floarea soarelui, rapiţă, lucerna soia.
SC Mărul de aur SRL - domeniu de activitate - pomicultura
SC Mirba OIL SRL - domeniu de activitate - producţie, prelucrarea florii soarelui
SC Farinprod SRL - domeniu de activitate - morarit
SC Bughius Impex SRL - domeniu de activitate - comerţ
SC Andremon SRL - domeniu de activitate - comerţ
Obiective turistice:
Datorită organizării regionale şi avantajelor oferite la nivelul zonei există posibilităţi de a investi în turism.
Cadrul natural cu valoare deosebită favorizează dezvoltarea agroturismului.
Suprafeţele de teren împădurite care acoperă dealurile şi aerul curat permit dezvoltarea turismului de agrement.
Evenimente locale:
În fiecare miercuri târg (animale, îmbrăcăminte, fructe, etc.)în satul Crasna.
Facilitati oferite investitorilor:
Acces la DN 24
Cale ferată
Terenuri agricole de bună calitate
Spaţii depozitare
Resurse umane
Proiecte de investitii:
Aducţiune apă
Aducţiune gaz metan
Dezvoltare infrastructură
Construcţie sediu primărie-finalizat
Construcţie sediu Cămin cultural
Înfiinţare bază sportivă
Extindere reţea telecablu
Internet şcoli şi primărie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu